ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า ๑๓๐๒ รวม ๖๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธ.ค. 2560)

วันที่:19 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ