ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธ.ค. 2560)

วันที่:20 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ