ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารปฏิบัติการเครื่องกลศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10-15 มกราคม 2561)

วันที่:10 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ