ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับเพลาใบจักร (MARINE ENGINE) พร้อมเกียร์ขับเพลาใบจักร พร้อมการติดตั้ง เรือเจ้าท่า 223 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี ขนาดไม่น้อยกว่า 330 Hp ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 1,950 rpm จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2561)

วันที่:14 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ