ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์ทางทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ถึง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2561)

วันที่:12 กรกฎาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ