ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ ๑ ตั้งแต่ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๗+๕๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2561)

วันที่:03 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ