ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561)

วันที่:09 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ