ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561)

วันที่:14 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ