ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ “โครงการปลอดภัย ไปทางน้ำ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2561)

วันที่:16 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ