ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:12 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ