ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อดวงโคมและอุปกรณ์แจ้งตำบลที่และสถานะเครื่องหมายช่วยการเดินเรือโดยเครื่อง AIS AtoN พร้อมติดตั้งบริเวณร่องน้ำเขตท่าเรือศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:14 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ