ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับปั๊มไฮดรอลิคและขับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ HP พร้อมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒ kVA สำหรับเรือเจ้าท่า ข.๑๕ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ย. ถึง ๑ ต.ค. ๖๑)

วันที่:26 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ