ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๒๓ และเรือเจ้าท่า ๒๒๓ รวม ๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:26 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ