ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:02 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ