ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง หมู่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค. ถึง ๑๒ ต.ค. ๖๑)

วันที่:09 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ