ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:10 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ