ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ ๕ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๕ ต.ค. ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๑)

วันที่:10 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ