ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:10 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ