ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ต.ค. ถึง ๑๗ ต.ค. ๖๑)

วันที่:11 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ