ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา ๒๘๕ และตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System on Mobile กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:02 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ