ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey) กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑ ถึง ๒๑ พ.ย. ๖๑)

วันที่:16 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ