ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี) จำนวน ๘ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

วันที่:28 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ