ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ฟุต จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ย. ถึง ๓ ธ.ค. ๖๑)

วันที่:28 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ