ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย. ถึง ๔ ธ.ค. ๖๑)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ