ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๕๕ จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค. ๖๑)

วันที่:30 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ