ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๐๑ จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๖๑)

วันที่:03 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ