ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูงสีส้ม จำนวน ๖ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

วันที่:03 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ