ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey) กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ถึง ๖ มี.ค. ๖๒)

วันที่:01 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ