ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 21 ฟุต จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มียาคม 2562)

วันที่:11 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ