ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562)

วันที่:28 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ