ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง , อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562)

วันที่:18 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ