ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อดวงโคมไฟและ AIS AtoN พร้อมติดตั้งบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๒๔- ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

วันที่:24 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ