ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๔๓ และเรือเจ้าท่า ๒๔๓ จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ถึง ๓ ม.ค. ๖๓)

วันที่:26 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ