ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี หมู่ที่ ๗ บ้านฤทธิ์รักษา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านแก่งโก ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

วันที่:24 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ