ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ป.101 เรือเจ้าท่า เรือเจ้าท่า ป.102 เรือเจ้าท่า ป.103 และเรือเจ้าท่า ป.104 จำนวน 129 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563)

วันที่:26 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ