ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

วันที่:24 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ