ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ผ.๓ , เรือเจ้าท่า ผ.๓๐๑ , เรือเจ้าท่า ผ.๓๐๒ และเรือเจ้าท่า ผ.๓๐๓ จำนวน ๘๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:26 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ