ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเรือเจ้าท่า ข.๖ กรุงเทพมหานคร ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:26 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ