ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ลำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9-14 มกราคม 2563)

วันที่:14 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ