ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน บ้านวังกะจะ หมู่ที่ ๙ ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:14 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ