ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำมูล บ้านหนองรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:14 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 5

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ