ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณลำน้ำพอง โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเหมือดแอ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:15 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ