ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:16 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ