ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง ถึง จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 -21 มกราคม 2563)

วันที่:16 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ