ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือในแม่น้ำโขง บริเวณเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:24 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ