ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือโดยสาร และท่องเที่ยวที่ปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:27 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ