ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (ในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดขอนแก่น) ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั่งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

วันที่:29 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ