ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๓๓๓ จำนวน ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563)

วันที่:30 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ