ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๖ มกราคม ๒๕๖๔)

วันที่:30 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ