ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระยะที่ ๓ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๕- ๑๑ ก.พ. ๖๓)

วันที่:05 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ